ТЯР

Разрешение неоднозначностей
Материал из «Знание.Вики»

ТЯР — многозначная аббревиатура:

  • ТЯР — термоядерная реакция
  • ТЯР — термоядерный реактор
  • тяр — термоядерный ракетный

См. также

  • Тяру
  • TAR — аббревиатура латиницей