ТМА

Разрешение неоднозначностей
Материал из «Знание.Вики»

ТМА — многозначная аббревиатура:

  • ТМА — 3,4,5-Триметоксиамфетамин
  • ТМА — Ташкентская медицинская академия
  • ТМА — тепломассообменный аппарат
  • ТМА — термомеханический анализ
  • ТМА — термомагнитный анализ
  • ТМА — топливомасляный агрегат
  • ТМА — триметиламин

См. также

  • ТМАО — триметиламин-оксид
  • TMA — аббревиатура латиницей